Fundusze inwestycyjne - podstawowy podział

Fundusze inwestycyjne – podstawowy podział

Fundusze akcyjne i inwestycyjne cieszą się coraz większą popularnością – zwłaszcza wśród tych inwestorów, którzy szukają stosunkowo niedrogiego i szybkiego sposobu na zarobek. Fundusz inwestycyjny umożliwia nie tylko oszczędzanie, ale przede wszystkim pomnażanie swoich środków finansowych. Czym są fundusze inwestycyjne? Otóż jest to program zbiorowego inwestowania, który tworzy TFI, czyli Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Jak dzielą się takie Towarzystwa? W tym przypadku można wziąć pod uwagę rodzaj i politykę lokacyjną takich funduszy.

Podstawowe rodzaje funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne działające na terenie Polski dzielą się trzy podstawowe rodzaje:

  • FIO – fundusz inwestycyjny otwarty
  • FIZ – fundusz inwestycyjny zamknięty
  • SFIO – specjalistyczny inwestycyjny fundusz otwarty

W roku 2022 w Polsce działały 702 fundusze inwestycyjne, które były zarządzane przez 65 TFI. Największą popularnością cieszą się fundusze inwestycyjne otwarte, gdyż niemal każdy może w nich ulokować swoje pieniądze poprzez zakup tak zwanych jednostek uczestnictwa.

Fundusze inwestycyjne i ich polityka lokacyjna

Działające na rynku fundusze inwestycyjne można też podzielić ze względu na ich politykę lokacyjną. W tym przypadku fundusze dzielą się na:

  • fundusze akcji – inwestują pieniądze głównie w akcje oraz inne papiery wartościowe (cechują się podwyższonych ryzykiem)
  • fundusze dłużnych papierów wartościowych – inwestują przede wszystkim w obligacje
  • fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego – inwestują przede wszystkim w krótkoterminowe instrumenty dłużne, które cechują się dosyć niskim poziomem ryzyka
  • fundusze mieszane – inwestują jednocześnie w kilku instrumentach finansowych (w tym w akcje, papiery wartościowe oraz dłużne papiery wartościowe)

Ciekawym rozwiązaniem są fundusze parasolowe, w których wyodrębnione są poszczególne subfundusze charakteryzującą się różną polityką inwestycyjną. Takich subfunduszy może być dowolna ilość.

Który z funduszy inwestycyjnych jest najlepszy? Każdy posiada swoje plusy i minusy, o których powinien pamiętać każdy inwestor.