Sprawy załatwiane w biurze patentowym

Sprawy załatwiane w biurze patentowym

Sędzia, prokurator, notariusz, radca prawny, adwokat – w przypadku osób, które wykonują jeden z tych zawodów raczej nie mamy wątpliwości, czym się zajmują. Trochę inaczej wygląda sytuacja, gdy mówimy o pracujących w biuro patentowe rzecznikach patentowych. Tak naprawdę bardzo mało jest osób, które wiedzą, jakimi sprawami zajmuje się biuro patentowe.

Rodzaj usług świadczonych przez biura patentowe

Biuro patentowe zajmuje się udzielaniem pomocy w związku z ubieganiem się o przyznanie patentu na wynalazek, sprawami związanymi z ochroną wzorów użytkowych. Do biura patentowego można zwrócić się również w sytuacji, gdy podejrzewamy, że padliśmy ofiarą nieuczciwej konkurencji. Biura patentowe specjalizują się więc w sprawach, które związane są z podlegającą ochronie własnością przemysłową. W biurach patentowych pracę podejmują zarówno absolwenci prawa, jak również osoby, które ukończyły studia techniczne – wydział nie ma tutaj większego znaczenia.

Jakie jeszcze usługi świadczą biura patentowe?

Zakres usług świadczonych przez biuro patentowe jest dość szeroki. Oprócz spraw wymienionych w akapicie wyżej, biuro patentowe może w imieniu swoich klientów zająć się również sporządzaniem umów licencyjnych, sprawdzaniem bezpieczeństwa znaków towarowych swoich klientów (może to być monitoring cykliczny lub jednorazowy) bądź wyceną znaków towarowych. Pracownicy biura patentowego mogą również reprezentować klientów w sprawach dotyczących naruszenia własności intelektualnej toczących się przed sądem administracyjnym lub powszechnym.