Szkolenia BHP

Szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych organizowane między innymi w Poznaniu przygotowują kursanta do samodzielnego kształtowania warunków pracy zgodnych z zasadami bezpieczeństwa i higieny. W czasie kursu słuchacz nabędzie kwalifikacje, które pozwolą mu na skuteczną ocenę zagrożeń w miejscu pracy oraz właściwe postępowanie w razie wystąpienia wypadku. Zajęcia obejmują także zagadnienia z zakresu obowiązujących przepisów prawa pracy.

Prawidłowa organizacja miejsca pracy

Kurs BHP Poznań dla pracowników administracyjno-biurowych kursant będzie potrafił samodzielnie zorganizować swoje stanowisko pracy w taki sposób, aby było zgodne z wszelkimi zasadami higieny i bezpieczeństwa. Podczas zajęć poruszane są także tematy związane z ergonomią miejsca pracy. Pracownik dowie się między innymi, jak prawidłowo:

 • ustawić sprzęt biurowy na biurku,
 • ułożyć ręce w czasie pracy,
 • uregulować krzesło.

Doświadczeni wykładowcy powiedzą Państwu, jak zorganizować swoje stanowisko, żeby wykonywana praca była maksymalnie komfortowa.

Bezpieczne korzystanie ze sprzętu biurowego

Kurs BHP Poznań dla pracowników administracyjno-biurowych wstępne oraz okresowe obejmują także zagadnienia związane z bezpieczeństwem użytkowania sprzętu biurowego, na przykład niszczarki. Słuchacz nabędzie również uprawnienia i kwalifikacje, które pozwolą mu na udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej w razie wystąpienia wypadku lub innego zagrożenia.

Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych obejmuje wiele innych zagadnień, takich jak na przykład:

 • profilaktyczna ochrona zdrowia w zakładzie pracy,
 • ochrona przeciwpożarowa,
 • bezpieczeństwo poruszania się po zakładzie pracy,
 • prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców w zakresie BHP,
 • odpowiedzialność za naruszenie zasad BHP,
 • choroby zawodowe,
 • oświetlenie miejsca pracy,
 • postępowanie w razie wypadku: powiadomienie przełożonego, zabezpieczenie miejsca wypadku, sporządzenie protokołu powypadkowego,
 • ochrona pracy młodocianych i kobiet.

Szkolenia wyjazdowe

Kursy organizowane między innymi w Poznaniu skierowane są do klientów indywidualnych oraz firm. Istnieje również możliwość przeprowadzenia Szkolenia wstępne BHP Poznań dla pracowników administracyjno-biurowych w siedzibie Państwa firmy lub innej instytucji.