Pomysły na wkład własny

Z roku na rok coraz więcej młodych Polaków poszukuje mieszkań. Niestety, w obliczu obecnej sytuacji wkład własny, który trzeba posiadać w momencie ubiegania się o kredyt, często wydaje się progiem nie do przeskoczenie. W 2020 roku wynosi on najczęściej 20% wartości nieruchomości i nie może pochodzić z innych kredytów. Dla wielu młodych osób, które nie mają własnych oszczędności i dopiero rozpoczynają karierę zawodową, stanowi to spore wyzwanie. Nie ma jednak sytuacji bez wyjścia i jest kilka sposobów na to, jak uzbierać niezbędne fundusze na wkład własny.

Wsparcie finansowe od osób spokrewnionych

Aby uzbierać na wkład własny do kredytu warto jest skorzystać z pomocy rodziny. Jest to najczęstsza z praktyk, na którą decydują się młodzi ludzie. Dofinansowanie tego typu otrzymuje się w formie darowizny. Nie można jednak zapominać o tym, że tego typu wsparcie jest objęte podatkiem (podatek od spadku i darowizn) i należy je zgłosić przy pomocy odpowiedniego druku, składanego w Urzędzie Skarbowym. Nie trzeba się jednak tego obawiać – przyjęcie darowizny od poszczególnych grup podatkowych nie jest obłożone opodatkowaniem. Warunkuje to poziom pokrewieństwa. Do tak zwanej grupy “0”należą między innymi: małżonek, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, ojczym oraz macocha, czy też dzieci.

Niski wkład własny – jego dodatkowe ubezpieczenie

Wkład własny, jak zostało wcześniej powiedziane, obecnie wynosi najczęściej 20%. Są jednak banki, które zgodzą się na 10% pod warunkiem, że kredytobiorca zdecyduje się na dodatkowe ubezpieczenie. W przyszłości wiąże się to z podwyższonymi, comiesięcznymi kosztami, jak i wyższą marżą kredytu.

Inne formy finansowania – obligacje i papiery wartościowe

Wkład własny do kredytu wbrew pozorom nie musi mieć postaci gotówki. Niektóre z banków akceptują również inne formy finansowania, takie jak: papiery wartościowe, obligacje Skarbu Państwa, a nawet akcje.

Włożone we wkład własny obligacje Skarbu Państwa uznawane są przez banki w 100% co do ich wartości. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku papierów wartościowych oraz funduszy inwestycyjnych – jako że są one obarczone zawsze jakimś ryzykiem, to ich wartość uznawana jest zaledwie w 50-60 % – ustala to konkretny bank.

Odłożone środki na koncie emerytalnym

Za wkład własny niektóre z banków uznają również fundusze, które odkładane są na emeryturę w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), czy też Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Tego typu rozwiązanie cieszy się dużą popularnością ze względu na to, że nie trzeba wypłacać żadnych funduszy – zostają one na koncie i służą wyłącznie jako zabezpieczenie dla kredytodawcy. Wybierając ten sposób należy jednak zwrócić uwagę na zapisy w umowie – nie powinna znaleźć się w niej adnotacja, że środki te przeznaczone będą na spłatę otrzymanego kredytu.

Wycena nieruchomości – różnice między ceną zakupu a wartością inwestycji

Tego typu rozwiązanie jest najczęściej możliwe w przypadku mieszkań oraz domów z rynku wtórnego. Niektóre z banków uznają wkład własny do kredytu, będący wynikiem różnicy pomiędzy: ostateczną wyceną danej nieruchomości a kosztem jej zakupu. Nie oznacza to jednak, że nie trzeba nic dodatkowo wpłacać. Banki pomimo takiego ustępstwa oczekują wniesienia jeszcze najczęściej 10% wkładu własnego.

Inna nieruchomość jako zabezpieczenie

Jest to rozwiązanie, z którego mało kto zdaje sobie sprawę. Jest ono możliwe w przypadku, kiedy kredytobiorca posiada inną nieruchomość (nieobciążoną hipoteką), mogącą stać się dodatkowym zabezpieczeniem do otrzymanego kredytu (mieszkanie albo grunt – ich wartość musi być równa lub wyższa niż wysokość ustalonego wkładu własnego). Tego typu zabezpieczenie odnosić może się również do nieruchomości osób trzecich (uznawane jest to w niektórych bankach).

Grunt i jego wartość

Na samym wstępie trzeba zaznaczyć, że nie każdy bank akceptuje tego typu rozwiązanie, które z perspektywy kredytobiorcy jest bardzo atrakcyjną alternatywą. Za wkład własny do kredytu bowiem uznana może być wartość gruntu, na którym ma stanąć nieruchomość. Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia dodatkowej wyceny przez rzeczoznawcę – podana suma uznawana jest za wartość przyjętego wkładu własnego.

Koszty poniesione w wyniku prac budowlanych przed zakupem nieruchomości

Nieraz dochodzi do sytuacji, kiedy to podczas wykonywania już jakichś prac budowlanych, czy też remontowych, składa się wnioski o przyznanie kredytu. W takiej sytuacji wszystkie koszty, które poniesione zostały do tej pory, zostają wliczone do wkładu własnego. Aktualny stan wartości nieruchomości określony musi być przez rzeczoznawcę majątkowego.

Umowa o przedwczesnej sprzedaży

Chcesz sprzedać swoją nieruchomość, aby mieć środki na wkład własny? Nie musisz się z tym śpieszyć i rozpaczliwie szukać pierwszego lepszego kupca, gdyż banki uznają umowę o przedwczesnej sprzedaży. W tym wypadku kredytodawca zalicza do wkładu własnego część albo też całą wartość sprzedawanej nieruchomości.

Decydując się na tego typu rozwiązanie należy pamiętać, że wszystkie kwestie ze sprzedażą lokalu zakończone muszą być przed uruchomieniem otrzymanego kredytu.

Fundusze przeznaczone na prace remontowe

Oferowane przez banki kredyty mogą być różne, dlatego tak ważne jest zapoznanie się ze wszystkimi dostępnymi opcjami. Ogólnie przyjmuje się, że zaciągnięty kredyt hipoteczny powinien w całości być przeznaczony na budowę, czy też kupno danej nieruchomości. Istnieje jednak możliwość wybrania opcji łączonych, gdzie zawrzeć można dodatkowo koszty związane z pracami wykończeniowymi i typowo remontowymi.

Programy rządowe

Zawsze warto śledzić różnego rodzaju projekty programów rządowych, które dopiero co wcielane są w życie. W ten sposób, spełniając odpowiednie kryteria, można nieraz zdobyć cenne środki na własne mieszkanie. Jako doświadczony deweloper w Poznaniu zachęcamy do śledzenia tego typu nowości.

Jak widać do kwestii związanych z wkładem własnym można podejść na różne sposoby – w zależności od indywidualnych możliwości. Zanim podejmie się jakąkolwiek decyzję zawsze warto rozważyć wszystkie argumenty za, jak i przeciw. Kluczem do sukcesu jest często wybranie odpowiedniego banku. Gdy przebrnie się już przez te wszystkie urzędowe kwestie, wyjątkowe mieszkania w Poznaniu nie pozostają tylko i wyłącznie w sferze marzeń.