O patriotyzmie gospodarczym słów kilka

O patriotyzmie gospodarczym słów kilka

Patriotyzm ma wiele twarzy. Dzisiaj coraz częściej pojawia się termin patriotyzm gospodarczy. Na czym on polega?

Dla dobra kraju i lokalnej społeczności

Wszystkie decyzje o kupnie czy sprzedaży, które podejmowane są z myślą o pozytywnym wpływie na lokalną społeczność czy na kraj w kontekście ekonomicznym można określić jako patriotyzm gospodarczy. Patriotyzm gospodarczy można określić jeszcze w bardziej prosty sposób: kupowanie w sklepach tylko produktów wyprodukowanych w polskich fabrykach to patriotyzm gospodarczy. O patriotyzmie gospodarczym można mówić nie tylko w kontekście decyzji zakupowych podejmowanych przez każdego z mieszkańców, ale także w kontekście decyzji, które podejmują lokalni i krajowi politycy. Zamówienia publiczne mogą realizować lokalne firmy płacące podatki w regionie, w którym funkcjonują lub przez międzynarodowe korporacje. Patriotyzm gospodarczy jest postawą, która z pewnością zasługuje na wyróżnienie.

W trosce o rodzime przedsiębiorstwa

Wszystkim mieszkańcom naszego kraju powinno zależeć na tym, aby wspierać polskie przedsiębiorstwa. Kupowanie polskich produktów powinno być dobrem nadrzędnym dla osób, które chcą zasłużyć na miano patriotów. Warto dodać, że przejawem patriotyzmu gospodarczego jest także tworzenie instytucji, których zadaniem będzie wspieranie rodzimych, nawet tych bardzo małych, firm. Regionalne produkty oraz tylko polskie marki można znaleźć na platformie internetowej, która ma wspierać właśnie rodzime marki oferując klientom polskie produkty bardzo wysokiej jakości.