Fundusze inwestycyjne - podstawowy podział

Fundusze inwestycyjne i ich podział

Fundusze akcyjne i inwestycyjne to bardzo popularna alternatywa dla lokat bankowych. Taka forma inwestowania jest prowadzona przez TFI (czyli Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych), których na rynku jest naprawdę dużo. W praktyce oznacza to, iż nawet inwestor ze stosunkowo niewielkimi środkami może znaleźć fundusz inwestycyjny, który umożliwi mu pomnożenie swoich środków finansowych. Jakie są najpopularniejsze TFI?

Fundusze inwestycyjne otwarte

Fundusze inwestycyjne otwarte cieszą się największą popularnością, gdyż pieniądze może w nich ulokować niemal każdy – poprzez zakup tak zwanych jednostek uczestnictwa. Tego rodzaju fundusze lokują aktywa przede wszystkim w papiery wartościowe, depozyty bankowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz tytułu uczestnictwa w różnych funduszach inwestycyjnych.

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

Oferta specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego jest skierowana przede wszystkim do różnych instytucji oraz uczestników programów emerytalnych. W statucie takiego funduszu mogą być wprowadzone określone warunku zakupu jednostek uczestnictwa.

Fundusze inwestycyjne zamknięte

Cechą charakterystyczną funduszu inwestycyjnego zamkniętego jest to, że może zaciągać kredyty i pożyczki do 75% wartości swoich aktywów. Dzięki temu fundusze inwestycyjne zamknięte odznaczają się większą swobodą w tworzeniu strategii inwestowania oraz brakiem konieczności posiadania wysokiego salda gotówki. Dlatego też tego rodzaju fundusze potrafią efektywnie wykorzystywać posiadane środki finansowe, dzięki czemu mają potencjał osiągania większych dochodów niż fundusze otwarte.

Fundusze inwestycyjne dzielą się na kilka podstawowych rodzajów, z których każdy ma swoje plusy i minusy. Przed wybraniem określonego funduszu warto przeanalizować jego cechy i zdecydować się na taki, który spełni wszystkie oczekiwania.