Dlaczego warto zwrócić się do kancelarii patentowej?

Dlaczego warto zwrócić się do kancelarii patentowej?

Ochronie prawnej zarówno w Polsce, jak i na świecie podlega własność intelektualna i przemysłowa. Przedmiotem zainteresowania kancelaria patentowa są właśnie sprawy z tego zakresu. O ile w kancelarii adwokackiej pracują wyłącznie absolwenci prawa, o tyle kancelaria patentowa zatrudnia zarówno absolwentów prawa, jak i inżynierów. Zakres spraw, którymi zajmuje się kancelaria patentowa wymaga bowiem posiadania wiedzy zarówno z prawa, jak i z różnych dziedzin techniki.

Dla kogo przeznaczone są usługi?

Z porad, których udziela rzecznik patentowy najczęściej korzystają przedsiębiorcy. Z usług rzecznik patentowy mogą skorzystać także wynalazcy, którzy na swój pomysł chcą uzyskać patent. U rzecznik patentowy możemy nie tylko uzyskać poradę dotyczącą ochrona patentu. Istnieje możliwość udzielania pełnomocnictwa radca patentowy. Posiadający pełnomocnictwo klienta radca patentowy będzie mógł go reprezentować na przykład przed sądem administracyjnym, jeśli tocząca się sprawa będzie dotyczyła na przykład ochrona patentu.

Usługi świadczone przez biuro patentowe

Radca patentowy posiada wiedzą z zakresu prawa i różnych dziedzin techniki. Posiadana przez niego wiedza pozwala mu w imieniu klienta dopełnić wszelkich formalności, które są konieczne, aby uzyskać patent. Dzięki posiadanej przez radcę wiedzy, opis patentowy zapewni zainteresowanemu bardzo szeroką ochrona patentu. Kancelaria patentowa pomoże uzyskać patent w stosunkowo szybkim czasie. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym wcześniejszym artykule.